Alege limba romana english
Anul 2019
Agarici Oana - declarație de avere
Agarici Oana - declarație de interese
Agarici Robert - declarație de avere
Agarici Robert - declarație de interese
Barbu Iulian - declarație de avere
Barbu Iulian - declarație de interese
Iencek Gabriel-Ioan - declarație de avere
Iencek Gabriel-Ioan - declarație de interese
Măndilă Liliana - declarație de avere
Măndilă Liliana - declarație de interese
Răduț Manuela Constantina - declarație de avere
Răduț Manuela Constantina - declarație de interese
Scurtu Anca - declarație de avere
Scurtu Anca - declarație de interese
Stancu Adela - declarație de avere
Stancu Adela - declarație de interese
 
Banciu Cristina - declarație de avere
Banciu Cristina - declarație de interese
Dicu Carmen - declarație de avere
Dicu Carmen - declarație de interese
Scarlat Florin - declarație de avere
Scarlat Florin - declarație de interese
Tănase Mirela - Steluța - declarație de avere
Tănase Mirela - Steluța - declarație de interese
 
Anul 2018
Măndilă Liliana - declarație de avere
Măndilă Liliana - declarație de interese
Iencek Gabriel - declarație de avere
Iencek Gabriel - declarație de interese
Răduț Manuela - declarație de avere
Răduț Manuela - declarație de interese
Agarici Oana - declaratie de avere
Agarici Oana - declarație de interese
Banciu Cristina - declarație de avere
Banciu Cristina - declarație de interese
Scurtu Anca - declarație de avere
Scurtu Anca - declarație de interese
Barbu Iulian - declarație de avere
Barbu Iulian - declarație de interese
 
Anul 2017
Măndilă Liliana - declarație de avere 
Măndilă Liliana - declaratie de interese
Iencek Gabriel - declarație de avere 
Iencek Gabriel - declarație de interese
Răduț Manuela - declaratie de avere
Răduț Manuela - declarație de interese
Agarici Oana - declarație de avere 
Agarici Oana - declarație de interese
Banciu Cristina - declarație de avere
Banciu Cristina - declarație de interese
 
 
ANUL 2016:
 

 

ANUL 2015:
 
© Copyright 2014 Teatrul Ion Creanga