Alege limba romana english

Teatrul Ion Creangă publică din oficiu o serie de informații de interes public relevante pentru tipul său de activitate. Veți găsi aceste informații în cadrul secțiunii DESPRE NOI, în subsecțiunile privind actele normative, structura organizatorică, sursele financiare, bugetul, bilanțul contabil sau achizițiile derulate.

Pentru solicitarea informațiilor de interes public, în baza Legii 544/2001, vă rugăm să completați formularul anexat și să îl trimiteți electronic sau pe suport de hârtie, în atenția responsabilului cu furnizarea informațiilor de interes public.

Responsabil pentru furnizarea informațiilor de interes public:
Anca Scurtu – Șef Birou Marketing,
Comunicare și Management Educațional
Tel: 021/317.11.69 (interior 15)
contact@teatrulioncreanga.ro


Modalități de contestare a deciziei instituției publice

Legislația în vigoare privind asigurarea accesului la informațiile de interes public reglementează modalitățile de contestare a deciziei instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate. În acest sens, vă rugăm să utilizați:
Reclamație administrativă primire răspuns negativ
Reclamație administrativă neprimire răspuns în termen legal

Consultă aici legislația aplicabilă și normele metodologice.


© Copyright 2014 Teatrul Ion Creanga