Alege limba romana english

Servicii de paza  pentru sediul din str . Gen. Constantin Budisteanu nr. 24, sector 1, Bucuresti si sediul Piata Amzei nr. 13, sector 1, Bucuresti; 

Servicii de monitorizare, supraveghere electronica cu aparatura adecvata la obiectivele: str . Gen. Constantin Budisteanu nr. 24, sector 1, Bucuresti, Piata Amzei nr. 13, sector 1, Bucuresti;  perioada 01.05.2020-31.12.2020, cu posibilitatea de prelungire prin act aditional cu max. 4 luni, pana la data de 30.04.2021.

Inviatie participare
Caiet de sarcini


Servicii de pază pre-post eveniment si securizare eveniment Festivalul “Amintiri din copilarie” ce se va desfasura in perioada 14-16.06.2019, in locatia Parcul Tineretului (Publicat 29.05.2019)

Inviatie participare
Caiet de sarcini


Servicii in domeniul situatiilor de urgenta pentru eveniment Festivalul “Amintiri din copilarie” ce se va desfasura in perioada 14-16.06.2019, in locatia Parcul Tineretului (Publicat 29.05.2019)

Inviatie participare
Caiet de sarcini


Servicii pentru evenimentul  Festivalul “Amintiri din copilarie” ce se va desfasura in perioada 14-16.06.2019, in locatia Parcul Tineretului (Publicat 29.05.2019)

Inviatie participare
Caiet de sarcini


Servicii de organizare a Festivalului „Amintiri din copilarie”- editia a VI-a, ce se va desfasura in perioada 14-16.06.2019, in locatia Parcul Tineretului (Publicat 28.05.2019)

Inviatie participare
Caiet de sarcini


Servicii de paza umana si monitorizare pentru sediul din str . Gen. Constantin Budisteanu nr. 24, sector 1, Bucuresti si sediul Piata Amzei nr. 13, sector 1, Bucuresti; servicii de monitorizare a sistemului tehnic de securitate instalat in locatia str. Biserica Amzei nr. 21-23, sector 1, Bucuresti, perioada 01.06.2019-31.12.2019, cu posibilitatea de prelungire prin act aditional cu max. 4 luni, pana la data de 30.04.2020 (data publicare 22.05.2019)

- Inviatie participare
- Caiet de sarcini


PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND PROCEDURA PROPRIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE/ACORDURILOR-CADRU DE SERVICII CARE AU CA OBIECT SERVICII SOCIALE SI ALTE SERVICII SPECIFICE PREVAZUTE IN ANEXA NR. 2 DIN LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE SI A CAROR VALOARE ESTIMATA ESTE MAI MICA DECAT PRAGUL VALORIC PREVAZUT LA ART. 7 ALIN. (1), LIT. D) DIN LEGE 

© Copyright 2014 Teatrul Ion Creanga